Velkommen til Vann og Rørservice AS

Vi holder til i nytt administrasjons- og servicelokale på Hensmoen utenfor Hønefoss.

Selskapet ble etablert i 1996, per i dag sysselsetter vi 4 personer på heltid.
Vi benytter oss av avansert utstyr for å få jobbene gjort på best tilfredstillende måte, og har godt kvalifisert personell med lang erfaring.


Vi utfører: